VAGN DRACHMANN - Om guld

 
guldbarre

 
Guld

Guld er et gulligt metallisk grundstof, der er det mest bøjelige og strækkelige metal der findes. Det er ugiftigt og anløber ikke i atmosfærisk luft. Det findes frit i naturen, i jord, klipper og sågar i havvand. De største forekomster af guld findes i Sydafrika og Rusland. Guld udvindes ved hjælp af forholdsvis lavteknologiske metoder, det er billigt at genindvinde og har været anvendt af mennesker siden forhistorisk tid. Guld er traditionelt intimt forbundet med handel, og for ikke så længe siden var verdens valutaer baseret på guld, på den måde at staterne garanterede at de pengesedler man udstedte, kunne omveksles til en aftalt mængde guld. Indien er pt. det land i verden der forbruger mest guld.

Guld på Wikipedia.
 GOTHERSGADE 109, 1123 KØBENHAVN K. - TEL 33133413 - guldsmed@vagndrachmann.dk
Lige overfor Rosenborg Slot, nær ved Nørreport Station.